Tijdschrift Symbolon

Het astrologisch vaktijdschrift Symbolon bestaat sinds 1990. Het biedt leerzame artikelen, zowel over technieken en methoden als over actuele situaties in de wereld. Karen schrijft voor vrijwel elk nummer een artikel.
Een compleet overzicht van de inhoud van alle jaargangen, en een overzicht van nog leverbare nummers is te vinden op de website van Uitgeverij Symbolon: http://www.symbolon.nl/live/tijdschrift

Een proefnummer bekijken? Kijk op bovengenoemde link. Daar staan twee volledige nummers integraal op, zodat je een goede indruk krijgt van de inhoud.

Vanaf jaargang 26 in kleur!

symbolon-26-4

Inhoud van het laatste nummer, jaargang 26 nummer 4 van oktober 2016:
Hans Hamaker opent met een diep beschouwelijk artikel ‘Het vuur van de baarmoeder’ met bijzondere inzichten over de dierenriem als ontwikkelingsweg.
Daarna volgt een artikel van Karen Hamaker met een uitgebreide analyse van de vluchtelingendeal tussen de EU en Turkije. Gaat de deal werken?
Heel boeiend is het om te kijken naar composites in politiek en wereld. George Bush en Tony Blair waren gezworen kameraden bij hun inval in Irak, en hebben daar in de zomer van 2016 een vernietigend oordeel over gekregen in het Chilcot-rapport. Hun composite laat het prachtig zien. En dat is een uitnodiging om eens te kijken naar de composites van Merken en Erdogan, de EU en Turkije, en Erdogan en de EU. De analyse van die composites vertelt veel over wat er gaande is en kan gaan gebeuren.
De arts Arnold Lieber wilde wel eens kijken wat er waar was van alle verhalen over nieuwe maan, onrust en ongelukken en deed onderzoek. Hij legde het neer in het boek ‘The Lunar Effct’. De boeiende uitkomsten bespreken we in dit nummer.
En als altijd: Maria Paap: Astrologisch Allerlei, nummer 65 al weer.